1. A vendégházat érkezési napon 15:00 órakor lehet elfoglalni, és a távozás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Amennyiben a vendég a foglalás kezdete napján, a foglalt szállásra 15:00 óra után érkezik meg, köteles erről, az érkezés előtt időben, telefonon tájékoztatni a visszaigazoláson szereplő telefonszámon a szállásadót.
 2. Vendégeink a szobákat csak a teljes adminisztrációt követően foglalhatják el. Adatfelvételt követően a vendég miután kitöltötte az adminisztrációs lapot, azzal egyidejűleg megérti, és elfogadja a házirend szabályzatát.
 3. A nyaralóházat csak és kizárólag annyi fő veheti igénybe, ahány fő részére megtörtént a szállásdíj kifizetése, ezen létszám túllépése esetén felárat számítunk fel.
 4. A házban dohányozni szigorúan tilos! (A teraszon történő dohányzás megengedett)
 5. Az éjszakai pihenő időszak 22:00 – 08:00 között van. A pihenő ideje alatt mindenki számára biztosítani kell a nyugodt pihenéshez való jogot.
 6. A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni. A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell, hogy ügyeljenek a tisztaságra. Távozáskor a házat olyan állapotban kell átadni, ahogy érkezéskor átvették. Szennyezett ruhában a nyaralóház, illetve annak bútorait használni, azokra leülni, lefeküdni szigorúan tilos. Amennyiben nincs idő az elpakolásra, mosogatásra és a szemét összeszedésére (mind a házban, mind pedig a kertben és a grillsütők körül: grillrács és tárcsa letakarítása, bogrács elmosása), úgy ezt takarító asszonyunk térítés ellenében átvállalja: 4.000,- forintért. Erre a célra külön tisztítószereket helyeztünk el a szálláshelyek konyharészeiben.
 7. Vendégházainkban van lehetőség kisméretű háziállat elhelyezésére. Ennek költsége 3000,-Ft/háziállat/éjszaka. A háziállat okozta károkért a vendégház bérlője teljes anyagi felelősséggel tartozik. Az háziállat szükséglete utáni takarítás szintén a vendégház bérlőjének feladata, ennek elmulasztása miatt, többlettakarítási díjat számítunk fel, melynek díja 4000,-/forint.
 8. A toalettbe wc papíron kívül egyéb tárgyakat, ételmaradékot, eü. termékeket dobni szigorúan tilos.
 9. A berendezés megrongálásáért a vendéget teljes körű anyagi felelősség terheli. A szállásterületen okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni. Berendezési tárgyat (pl.napágy) az ingatlan területéről elvinni tilos.
 10. Szigorúan tilos bármely gépészeti berendezéshez, elektronikai eszközhöz hozzányúlni vagy azt megrongálni! A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
  Biztonsági és balesetvédelmi okok miatt kérnénk a jakuzzira vonatkozó használati kiírás szigorú betartását! Kérnénk a jakuzzi, medence és más kerti, valamint beltéri berendezések rendeltetésszerű használatát! Károkozás esetén, a javíttatás, vagy csere költsége a vendéget terheli. Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámon: +3620/910-73-80
 11. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. Tűzifát, az első adagot a szállásadó ingyenesen biztosítja, további adag tűzifa, térítés ellenében kérhető. A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a parázs leöntésére.
 12. Az egyes nyaralóinkban a medencét, jakuzzit, szaunát mindenki csak saját felelősségére használhatja!
 13. A medence területén követelmény a közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása.
 14. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak a medence, jakuzzi, szauna környezetében, csak szülői illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják. Úszni nem tudó gyermekek a medencét, jakuzzit, csak szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett használhatják. Kérjük vendégeinket, hogy használják a csónak, kötelező felszerelési eszközeit, úgy, mint 1db mentőmellény, evező, merítőkanál. A bérlő tudomásul veszi ezen eszközök kötelező használatát a HÁZIREND egyidejű elfogadásával. Amennyiben a bérlő nem használja ezen kötelező eszközöket a vendégház üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatosan.
 15. A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) a szállásadó felelősséget nem vállal. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, maga vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért, ez a felelősség a tulajdonost nem terheli.
 16. A vendég, amennyiben elhagyja a szállást, köteles bezárni az ajtót és az ablakokat.
 17. A szálláshely végleges elhagyásakor a kulcsot le kell adnia szállásadó részére. Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak megtéríteni.
 18. A szállásadó jogosult a távozás előtt a nyaralóházat ellenőrizni. Amennyiben a távozás előtt vagy után szennyezés, rongálás vagy tárgyak hiánya merülne fel, a szállásadó jogosult jegyzőkönyv felvételére, a kár, hiány értékének becslésére, melynek alapján a vendég köteles annak a helyszínen, vagy utólag történő megtérítésére, továbbá az esetleges jogkövetkezményekért való felelősségvállalásra.
 19. A szállás igénybevételével, illetve a nyaralóház elfoglalásával a vendég elfogadja a házirendben foglaltakat. Sem annak el nem olvasása, sem pedig a nyelvismeret hiánya nem mentesít az annak be nem tartásából eredő következmények alól.
 20. A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. A szállás házirend megsértése miatti lemondása esetében, a vendégnek visszatérítés nem jár.
 21. Az egyes nyaralóházaink területén gépkocsik részére beálló van kialakítva, gépkocsival csak ide lehet beállni. A kertben a füvön parkolni TILOS, mivel alatta öntözőberendezés van!
 22. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
 23. Reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azt a vendég a tartózkodás ideje alatt jelzi. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.
 24. A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa. A kertben sátrat állítani szigorúan TILOS! Sátor állítása csak és kizárólag a térkövön lehetséges!
 25. A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a vendégház mellett található nagy kukák valamelyikébe.
 • Amennyiben már az érkezés napján szeretnének plusz adag tűzifát kérni, úgy azt legkésőbb az érkezés előtti napon szükséges jelezni.
 • Házigazda minden nap 8.30-11.00 óra között illetve a vendéggel telefonon egyeztetett időpontban tartózkodik a vendégházban. Ekkor lehet vele fenti igényeket egyeztetni.

Megértésüket köszönjük, kellemes pihenést kívánunk.

Diófa Vendégház

Tovább

Dönci Vendégház

Tovább

Teó Vendégház

Tovább